About us

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

      บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการธุรกิจ เกี่ยวกับด้านระบบรักษาความปลอดภัย เป็นตัวแทนและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ทำการจัดจำหน่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบด้านการรักษาความปลอดภัย สามารถติดตั้งทั้งภายในและนอกอาคาร ภายใต้ชื่อยี่ห้อ Top World,Samsung,Gunnebo,Magnetic รวมถึง ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของรถยนต์ภายใต้ชื่อแบนด์ "SVPARK" เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศนำมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ภายในประเทศไทยสามารถรองรับการทำงานให้ได้หลากหลายรูปแบบมีนวัตกรรม (Innovation) เพื่อพัฒนา ศักยภาพมุ่งสู่ "Thailand4.0 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Intelligent)"


ชื่อบริษัท :
เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด ( S&V Communication Service Network Co.,ltd.)
วันที่เปิดดำเนินการ : 26 ธ.ค. 2538
ผู้ก่อตั้ง : นายเวคิน ดำรงรัตน์
ทุนจดทะเบียน : 15,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน : อาคารเอส แอนด์ วี กรุ๊ป 399 หมู่ 9 ซ.สุขุมวิท 107 (แบริ่ง66) ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-175-6363 โทรสาร : 02-175-6222

นโยบายบริษัทฯ (Policy)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายส่วนแบ่งของตลาดให้มากขึ้น เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นในการบริการและผลิตภัณฑ์ โดยมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และทำการส่งเสริมการตลาด

เป้าหมาย (Target)

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมและระบบ ความปลอดภัย แบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่มอบความวางใจในการใช้บริการ

 


Our Service

บริษัทให้บริการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ หน้างานและออกแบบโครงสร้างระบบ ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ประสิทธิภาพในการใช้งานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทจะสามารถทำงานร่วมกับระบบงานต่างๆ
ได้คุ้มค่ากับการลงทุนในราคาที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ : กลุ่มฝ่ายงานขาย (Sales & Marketing) , กลุ่มฝ่ายงานบริหารโครงการ ออกแบบและวางระบบ (Project Management)
กลุ่มฝ่ายงานติดติ้ง (Commissioning & Installation) , กลุ่มฝ่ายงานดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบ (System and Maintenance) ,
กลุ่มฝ่ายงานฝึกอบรม (Training) , กลุ่มฝ่ายงานพัฒนาระบบ (Research & Development System)

บริษัท มีพันธมิตรและคู่ค้า พร้อมกับทีมงานที่ปรึกษาที่เป็นคณาจารย์มาจากสถาบันต่างๆ ทั้งเอกชนและหน่วยงานราชการ
คอยให้คำแนะนำและปรึกษา เทคนิคและความรู้ใหม่ๆให้กับบุคลากรอยู่เสมอๆและมีผลิตภัณฑ์และสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ และมีพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 100 บริษัท

จากประสบการณ์ในการทำงานมีความชำนาญในการติดตั้งให้กับหน่วยงานของเอกชและหน่วยงานราชการที่มีมากกว่า 1,000 แห่ง
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.svcard.com หรือ โทร. 02 175 6363